Asuinrakennuksille myönnettävissä energia-avustuksia vuosille 2020-2022

energia-avustus-2020- LVI-Nero Oy

Valtioneuvosto antoi 19.12.2019 asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista. Avustuksia myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022.

Avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen.

Pidämme avustusta LVI-Nerolla laaja-alaisesti erittäin hyödyllisenä toimenpiteenä. Uskomme ja toivomme avustuksen kannustavan asuinkiinteistöjen omistajia ja päättäjiä parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä madaltamaan merkittävästi varsinkin polttokäyttöisten lämmitysjärjestelmien ympäristölle haitallisia päästöjä.

Avustuksia on tarjolla laaja-alaisesti erinäisistä energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä, kuten rakennuksen eristystason kohentamisesta, ikkunoiden uusiminen, rakennuksen tiiveyden lisääminen, mutta merkittävimpänä tekona on kuitenkin useimmin päivittää vanha lämmitysjärjestelmä nykyaikaiseen. Nykyaikainen ja energiatehokas lämmitysjärjestelmä on pääsääntöisesti lämpöpumppu, millä voidaan tuottaa korkealla hyötysuhteella lämmitysenergiaa rakennuksen tarpeisiin. Energia-avustusta on saatavilla mm. rivi- ja kerrostaloyhtiöille sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajille.

Avustus edellyttää kiinteistölle pääsääntöisesti uutta energiatodistusta.

Kauttamme saa energia-avustukseen vaaditut energiatodistukset.

Alta löytyy lista avustettavista korjauksista. Toimenpidelista käsittää suuren määrän LVI-teknisiä parannustoimenpiteitä joidenka toteutuksessa voimme olla avuksi:

Toimenpide Mahdollinen avustettava osuus kustannuksista
Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen lämmöntalteenotolla, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lisääminen (ml. poistoilmalämpöpumppu), muun lämmöntalteenoton lisääminen (ml. jäteveden lämmöntalteenotto) 50 %
Öljylämmityksestä luopuminen, kun kokonaisratkaisulla saavutetaan avustuksen saamisen edellyttämä taso 100 %
Paineenalennus ja vettä säästävät kalusteet sekä putkien eristys alkuperäistä parempaan tasoon linjasaneerauksen yhteydessä. 20 %
Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys tai aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatol-le vesikaton uusimisen yhteydessä 20 %
Pintojen ja kalusteiden uusiminen, kun ne uusitaan energiatehokkuutta merkittävästi (esimerkiksi lisälämmöneristys, vähintään asetuksen 4/13 taso) parantaneiden korjausten yhteydessä 20 %
Lisälämmöneristys alapohjan uusimisen yhteydessä 20 %
Sisäseinän merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys lämpimän ja puolilämpimän tilan välillä 50 %
Kiinteistönhallintajärjestelmät energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen liittyvä toimenpide sekä niiden tarvitsevat rakennukseen tulevat kaapeliasennukset ja tietoverkot. 50 %
Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen sekä järjestelmien tasapainotus sekä lämpötilan säätölaitteiston uusiminen ja säätö koko rakennuksessa 50 %
Sokkeleiden lisäeristys, routaeristeiden lisäys, kaapeli tai putkikanaalien lisääminen energiatehokkuutta parantavien laitteistojen ja järjestelmien vuoksi 20 %
Innovatiiviset ja muut ratkaisut, joilla on energian käytön tehostamiseen tai energiatehokkuuteen tai kulutusjoustoihin luettavaa merkitystä kokonaisuuteen tai rakennuksen toimintaan kokonaisuutena tai ovat muuten hyödyllisiä rakennuksen omistajalle energiamielessä 50 %
Suunnittelukustannukset, myös E-luvun laskennasta ja energiatodistuksen laatimisesta aiheutuneet 100 %
Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys julkisivun uusimisen yhteydessä 20 %
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään asetuksen 4/13 velvoittamaan tasoon 20 %
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään 30 % asetuksen 4/13 vaatimuksia parempaan tasoon 50 %
Aurinkoenergialasit, jotka ovat aurinkopaneeleiden tavoin toimivia aurinkosähköntuottajia 50 %
Aurinkosuojaus kaihtimilla, markiiseilla, ikkunan g-arvolla jne. 50 %
Jäähdytysjärjestelmä 20 %
Tulisijan vaihtaminen varaavaan tulisijaan 50 %
Rakennuksen tiivistäminen siten, että se osoitetaan ennen ja jälkeen tehdyllä tiiveysmittauksella 100 %
Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- ja putkivetoineen 50 %
Poistoilmapuhaltimien tai suurissa yksiköissä niiden moottorien vaihto nykyaikaisiin 50 %

 

Tilaajasta, kohteesta ja tapauksesta riippuen kannattaa harkita mitä valtion tarjoamaa avustusta on järkevintä hakea. Kotitalousvähennys ja energia-avustus ovat lähtökohtaisesti toisensa poissulkevia.

Avustamme tarvittaessa asiakkaitamme ratkaisuiden kannattavuuden tarkastelussa ja vertailussa.

 

Kattavammin lisätietoja avustuksista löytyy alla olevista linkeistä:

Print
Motiva (https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energia-avustus) – Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.

 


 


Ympäristöministeriö-logo
Ympäristöministeriö (https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Asuinrakennuksille_myonnettavissa_yhteen(53549)) – Ympäristöministeriö on yhteistyöhakuinen johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa.