Yleistä tietoa ja vastauksia kysymyksiin

Aihepiirit on eroteltu seuraavien osioiden alle:
 • Yleistä
 • LVI-työt
  Käyttövesi- ja lämmitysverkosto
  – Lämmönjako- / Energiantuottoratkaisut
 • Talous ja rahoitus
 • Yleiset sopimusehdot
 • Hyödyllisiä linkkejä

Yleistä

Teemme töitä erittäin laaja-alaisesti.

Tyypillisimpiä kohteitamme ovat:

 • Omakotitalot
 • Rivitalot, Taloyhtiöt
 • Yritysasiakkaat (liiketilojen energiantuotto-, lämmitys- ja jäähdytysratkaisut ja muut rakennus- sekä LVI-työt)
 • Kerrostalohuoneistot

Periaatteessa tarjoamiamme palveluita on mahdollista toteuttaa kaikkiin sellaisiin paikkoihin joissa niitä tarvitaan.

Meillä on kokemusta myös kerrostalojen linjasaneeraustyömaista.

Olemme Keski-Suomalainen yritys, joten pääasiallinen toimintamme keskittyy noin 150 km säteelle Jyväskylästä.
Tämä ei tarkoita ettemmekö tekisi töitä kauempanakin. Meillä on suuri määrä kokemusta tehdystä työstä esimerkiksi Pirkanmaalta, Savosta, pääkaupunkiseudulta sekä monesta muusta kotimaan kolkasta.

Olipa työ sitten lähellä tai kauempana kuin 150 km päässä Jyväskylästä ja työnne on tekijää vailla, niin suosittelemme ottamaan yhteyttä jotta voimme selvittää yhteistyömahdollisuuksia.

Annamme tekemällemme työlle 5 vuoden takuun.

Laitteistojen ja tuotteiden osalta noudatamme valmistajien määrittelemiä takuuehtoja.
Näiden osalta takuut vaihtelevat todella laajasti 1-50 vuoden välillä.

Pyrimme merkitsemään tuotteiden ajankohtaiset takuutiedot tuotesivustoille.

Selvitämme asiakkaillemme takuutiedot viimeistään tarjouksen tai kaupanteon yhteydessä.

Asbestityöt ovat luvanvaraisia. Asbesti on terveydelle vaarallinen aine, eikä sitä tule käsitellä missään tilanteessa huolimattomasti. Puutteellisesti toteutettu purkutyö altistaa paitsi työntekijän, niin myös ympäristössä olevat / asuvat ihmiset haittavaikutuksille.

Esimerkiksi lämmönjakohuoneiden huolimattomasti tehdyt purkutyöt jättävät tiloihin väistämättä pienhiukkasia, jotka työn valmistuttua poistamattomina päätyvät ennen pitkää asiakkaiden terveydelliseksi haitaksi.

Haittavaikutuksia on erittäin vaikea havaita, ja haitat näkyvät vasta aikaisintaan noin 15 vuoden kuluttua. Asbesti aiheuttaa muun muassa erilaisia syöpiä.

Asbestitöiden lainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta lähtien. Työn suorittamiseen tulee kiinnittää entistä tarkempaa huomiota, mikä tuo purkutöihin monessa tapauksessa hinnankorotusta.

Tärkeitä tietoja:

 • Ensisijaisesti kiinteistössä olevista materiaaleista ja niiden turvallisuudesta vastaa kiinteistön omistaja
 • Kiinteistön omistajan tulee huolehtia siitä että asbestikartoitus on suoritettu ja asbesti huomioitu ennen korjaustöitä
 • Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Vuonna 1993 asbestin käyttö kiellettiin. Asbestin käyttö on ollut erityisen runsasta vuosina 1963–1979. Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, palo-ovissa, proppausmassoissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.
 • Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä (mm. mineriittikatot / ulkoverhouslevyt), ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, palo-ovissa, proppausmassoissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Linkkejä:

Rakentaja.fi:
https://www.rakentaja.fi/artikkelit/13173/uusi_asbestilainsaadanto_voimaan.htm

Suomen Kiinteistölehti:
https://www.kiinteistolehti.fi/taloyhtionet/asbesti/ 

Käyttövesi- ja lämmitysverkosto

Yleisesti ottaen asuminen on mahdollista, tietyin varauksin. Pääasiallinen asiakasryhmämme ovat omakotitaloasujat, mutta sama tieto koskee pääpiirteittäin myös rivitaloasujia.
Yritysten tiloissa toteutettaviin remontteihin vaikuttaa moni tekijä, joten näiden osalta pyydämme ottamaan meihin yhteyttä.

Alla lisätietoa aiheesta.

Omakotitalokohteet:
99 % tekemistämme LVI-saneeraustöistä ovat antaneet asiakkaalle mahdollisuuden asua kohteessa työn aikana.
Pidämme työmaat mahdollisimman siisteinä ja kiinnitämme huomiota esim. porauksista aiheutuvan pölyn hallintaan.

Pyrimme pitämään vesikatkot mahdollisimman lyhyinä. Esimerkiksi vesikatkoista ilmoitamme aina etukäteen, jotta asukkaat voivat varautua tilanteeseen ottamalla vettä talteen. Viemärimuutosten aikana muutettava viemärilinja on poissa käytöstä.

Rivitalokohteet:
Samat tiedot pätevät hyvin pitkälle kuin omakotitalokohteissa. Tiedotamme yleisesti niistä asioista jotka koskevat koko rivitaloa. Esim. koko kiinteistöä koskevat vesikatkot. Järjestämme tarpeen tullen tontille liikuteltavat saniteettitilat viemäriremontin ajaksi.

Työn kestoista löydätte arvioita tämän osion muiden otsikoiden alta, mm. “Kauanko käyttövesiverkoston saneeraus kestää?”.

Pyrimme ottamaan erityistarpeet aina huomioon. Mikäli teillä on tällaisia, kannattaa ne tuoda esille jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Mikäli epäilette vuotoa, on useimmiten syytä pyytää LVI-alan ammattihenkilö paikalle

Tässä muutama esimerkki, mitkä voivat kertoa vuodosta:

 • Putki vuotaa. Tarkkaile näkyykö jossakin vettä tai rakennusmateriaaleissa kosteuden aiheuttamia värieroja
 • Vesimittari pyörii vaikka kaikki vesipisteet ovat suljettuna
 • Jäätynyt putki. Jäätyminen aiheutta usein jäätymiskohtaan tai sen lähettyville vuodon
 • Lämmitysverkostoon joutuu lisäämään usein vettä / lämmityspattereiden tiheä ilmaustarve

Asennamme. Kauttamme on saatavissa tällä hetkellä muutaman eri valmistajan laitteita.

Vuodonilmaisin on edullinen ja käyttövesiverkostolle turvaa antava ratkaisu, joten voidaan sanoa sen olevan kannattava sijoitus. Vuodonilmaisin ei kuitenkaan korvaa elinkaarensa päähän tulleita putkia. Vuotovahdin voi myös siirtää putkiremontin yhteydessä uuteen putkijärjestelmään. Vuotovahti uusitussa putkistossa tekee verkostosta vuotojen suhteen niin turvallisen kuin sen on teknisesti ottaen mahdollista olla.

Laitteen tarkoitus on havaita käyttövesiverkostossa poikkeavat virtaukset. Muun muassa kestoltaan tavanomaista pidemmät virtausjaksot kielivät usein jonkin tyyppisestä vuodosta. Vuotovahti havaitsee nämä poikkeamat ja sulkee veden tulon laitteelta eteenpäin. Vuodonilmaisin asennetaan kiinteistön käyttövesiputkistoon vesimittarin jälkeen.

Kauttamme saa esimerkiksi Leakomatic Vesivuotovahteja. Leakomatic on markkinoiden tarkin vesivuotovahti.

Katso lisätietoja laitteesta valmistajan sivuilta: https://leakomatic.com/fi/ (linkki avautuu klikattaessa verkkoselaimen uuteen ikkunaan)

Kauttamme saa paineenalennuslaitteita.

Vakiopaineventtiili / paineenalennusventtiili. Toimintaperiaate on yksinkertainen, sen asentaminen on nopeaa, edullista ja tietyissä tilanteissa suositeltavaa.

Vakiopaineventtiilillä lasketaan kiinteistön käyttövesiverkoston paine sellaiselle tasolle, millä sen käyttö on turvallista ja taloudellista. Laite asennetaan vesimittarin jälkeen kylmävesiputkeen ja varustetaan painemittarilla, mistä verkoston paine voidaan todeta. Myös jälkiasennus on mahdollista.

Mikäli katupainetaso (paine ennen vesimittaria) ylittää 5,0 baaria, Suomen Rakennusmääräykset (D1) edellyttävät vakiopaineventtiilin asennusta ja käyttöä. Laite asennetaan yleensä tasaamaan paine 4,0 baariin, säätövälin ollessa 1,5 – 6,0 bar. Toimintalämpötila max 40°C.

Vaikka jokainen työmaa on aina yksilöllinen, niin ne noudattavat pääpiirteittäin samaa kaavaa.

 1. Suunnittelu asiakkaan kanssa
 2. Sopimus toteutettavasta palvelusta
 3. Remontti aloitetaan (sisältäen seuraavat toimenpiteet)
  • Tarvittavat suojaukset
  • Purkutyöt
  • Rakenneläpivientien teko
  • Uuden järjestelmän asennus (putkitus, mahdolliset uudet patterit ym., rakennustekniset työt)
  • (Tarvittaessa järjestelmän säätö)
  • Järjestelmän koeponnistus ja dokumentaatio
  • Loppusiivous
  • Työmaan loppukatselmus
  • (Tarvittaessa käytön opastus)
  • Luovutuspöytäkirjojen täyttö
  • Työmaan luovutus asiakkaalle

Erikoistapauksia ovat mm. kohteet joissa purkuvaihe sisältää asbestia.
Asbestipurkutyöt ovat luvanvaraisia. Ne tulee suorittaa määräyksiä noudattaen, jonka jälkeen työt voidaan aloittaa / jatkaa asbestipurkujen takia kesken jäänyttä työtä.

Tämä on yksilöllistä, ei ole olemassa kahta samanlaista työmaata. Alla kokemuksiimme pohjautuva arviolista.

 • Omakotitalotyömaat: 2-8 työpäivää
 • Rivitalokohteet: 2-6 viikkoa, 2-5 työpäivää / huoneisto

Pyrimme tekemään työmaan valmiiksi yhden viikon aikana jotta työstä ei koituisi asumiselle merkittävää haittaa.

Mikäli työ toteutetaan syys- / talvi- / kevätaikaan, niin tuomme kohteisiin lämmityskatkojen ajaksi tarpeen tullen veloituksetta vaihtoehtoiset varalämmönlähteet, esim. sähkökäyttöiset puhaltimet.

Lue lisää tarjoamistamme lämmitysverkostoon liittyvistä töistä ja palveluista:
Lämmitysverkosto

Lämpöverkkoremonttien hinnat

Lämpöverkoston saneeraus / lämpöverkkoremontti omakotitaloon, paritalo- tai rivitalohuoneistoon.

Tarkan kirjallisen tarjouksen kykenemme antamaan saneerauskohteisiin suunnittelukäynnin jälkeen.

Lämpöverkkoremontin hinta vaihtelee tyypillisesti 4.000 – 10.000 euron välillä, asunnon koon vaihdellessa 75-250 m2 välillä.

Hinta muodostuu mm. seuraavista tekijöistä:

 • Asennettavat putkimetrit
 • Putken materiaali
 • Uusitaanko pattereita, uusittavien pattereiden tyyppi / lukumäärä
 • Seinien ja välipohjien materiaali (tiili, betoni, puu ym.)
 • Putkiston rakenneläpivientien määrä
 • Purkutöiden laajuus
 • Teknisen tilan / lämmönjakohuoneen työt ja varusteet

Erikoistapauksia ovat mm. kohteet joissa purkuvaihe sisältää asbestia.
Asbestipurkutyöt ovat luvanvaraisia. Ne tulee suorittaa määräyksiä noudattaen, minkä jälkeen työt voidaan aloittaa / jatkaa asbestipurkujen takia kesken jäänyttä työtä.

Vaikka jokainen työmaa on aina yksilöllinen, niin ne noudattavat pääpiirteittäin samaa kaavaa.

 1. Suunnittelu asiakkaan kanssa
 2. Sopimus toteutettavasta palvelusta
 3. Remontti aloitetaan (sisältäen seuraavat toimenpiteet, pääpirteittäin järjestyksessä)
  • Tarvittavat suojaukset
  • Purkutyöt
  • Rakenneläpivientien teko
  • Uuden järjestelmän asennus (putkitus, mahdolliset uudet vesikalusteet ym., rakennustekniset työt)
  • Järjestelmän koeponnistus ja dokumentaatio
  • Loppusiivous
  • Työmaan loppukatselmus
  • (Tarvittaessa käytön opastus)
  • Luovutuspöytäkirjojen täyttö
  • Työmaan luovutus asiakkaalle

Erikoistapauksia ovat mm. kohteet joissa purkuvaihe sisältää asbestia.
Asbestipurkutyöt ovat luvanvaraisia. Ne tulee suorittaa määräyksiä noudattaen, jonka jälkeen työt voidaan aloittaa / jatkaa asbestipurkujen takia kesken jäänyttä työtä.

Tämä on yksilöllistä, ei ole olemassa kahta samanlaista työmaata. Alla kokemuksiimme pohjautuva arviolista.

 • Omakotitalotyömaat: 1-5 työpäivää
 • Rivitalokohteet: 1-4 viikkoa, 1-4 työpäivää / huoneisto

Pyrimme tekemään työmaan valmiiksi yhden viikon aikana jotta työstä ei koituisi asumiselle merkittävää haittaa.

Lue lisää tarjoamistamme käyttövesiverkostoon liittyvistä töistä ja palveluista:
Käyttövesiverkosto

Käyttövesiremonttien hinnat

Käyttövesiverkoston saneeraus / käyttövesiremontti omakotitaloon, paritalo- tai rivitalohuoneistoon.

Tarkan kirjallisen tarjouksen kykenemme antamaan saneerauskohteisiin suunnittelukäynnin jälkeen.

Käyttövesiremontin hinta vaihtelee tyypillisesti 2.500 – 7.000 euron välillä, asunnon koon vaihdellessa 75-300 m2 välillä.

Lopullinen hinta muodostuu mm. seuraavista tekijöistä:

 • Asennettavat putkimetrit
 • Putkimateriaali
 • Uusittavat vesikalusteet (hanat, suihkut, wc-istuimet ym.)
 • Seinien ja välipohjien materiaali (tiili, betoni, puu ym.)
 • Putkiston rakenneläpivientien määrä
 • Purkutöiden laajuus (esim. massiivivaraajan purku)
 • Teknisen tilan / lämmönjakohuoneen työt

Erikoistapauksia ovat mm. kohteet joissa purkuvaihe sisältää asbestia.
Asbestipurkutyöt ovat luvanvaraisia. Ne tulee suorittaa määräyksiä noudattaen, minkä jälkeen työt voidaan aloittaa / jatkaa asbestipurkujen takia kesken jäänyttä työtä.

Materiaalit ovat suurelta osin asiakkaan valittavissa. Esimerkiksi käyttövesi- ja lämpöverkon putkimateriaalina voidaan käyttää useamman eri valmistajan erilaisia tuotteita.

Käytämme pääasiallisesti Uponor Unipipe -komposiittiputkea omakotitalojen ja rivitalojen pinta-asennuksissa. Komposiittiputki on sekä asentajan että asiakkaan näkökulmasta hyvä tuote. Se on nopea asentaa ja ulkonäöllisesti hillityn tyylikäs.

Myös kupari on luonnollisesti valikoimassamme, sekä kromattu että kromaamaton.

Osassa tiloista mm. lämpötila tai muut tekniset yksityiskohdat rajoittavat valintoja, tällöin me osaamme valita oikeat materiaalit.

Laaduissakin on eroja, joten valinnat vaikuttavat työn hintaan. Olemme riippumattomia tavarantoimittajasta, joten olemme käytännössä vapaita käyttämään kaikkia alan tuotteita. Suosittelemme ensisijaisesti hinta-laatusuhteeltaan parhaita tuotteita.

Toteutamme myös hyvinkin yksilölliset ratkaisut. Voimme esim. suositella vanhaan rakennukseen sinne parhaiten soveltuvia lämmityspattereita tai muita vesikalusteita.

Pinta-asennettu LVI-järjestelmä voi parhaimmillaan olla osa toimivaa ja näyttävää sisustusta.

Halutessanne toteutamme palvelut täysin ns. avaimet käteen-periaatteella ja valitsemme kohteeseen sopivimmat materiaalit.

Yksiselitteistä vastausta ei ole olemassa. Esim. kupariputken käyttöiäksi arvioidaan yleisesti n. 25 – 50 v.
Vahinkotilastojen mukaan noin 30 käyttövuoden kohdalla vesivahinkojen määrä / riski nousee merkittävästi.

Vastaamme on tullut tapaus missä omakotitalon kupariputkisto kesti käyttöä vain 3 vuotta, minkä jälkeen käyttövesiverkosto oli uusittava. Tämän tyyppisissä tapauksissa tulee ongelmasta tehdä tarkempi selvitys, esim. talousvesianalyysi puolueettomalla tutkimuslaitoksella, esim. VTT.
Näin todetaan varmimmin ongelman alkuperä ja kyetään tekemään oikeat jatkotoimet.
Kyseisessä tapauksessa putkiston syöpymisongelma poistui kun tilalle asennettiin komposiittiputkisto.

Mikäli teillä on ollut vastaavanlaisia ongelmia, voimme teettää vesianalyysin, minkä jälkeen valitaan analyysiin pohjautuen soveltuvat materiaalit.

Tekijöitä millä on vaikutusta remontin tarpeeseen tai kiireellisyyteen:

 • Putkistolla on ikää 25 vuotta tai enemmän
 • Yhden tai useamman vesipisteen virtaus on heikko
 • Putkistossa on esiintynyt jäätymisongelmia
 • Vesimittarin jälkeen ei ole asennettu paineenalennusventtiiliä
 • Veden laadun muutokset (haju, väri, maku…)
 • Vesimittari pyörii hanojen ollessa kiinni
 • Veden laatu on poikkeuksellinen. Esim. kaivovesi, korkeat/matalat pH-arvot (esim. erityisen hapan/emäksinen)
 • Putkistossa on, tai on ollut vuotoja

Nykyaikaisen oikeaoppisesti tehdyn ja oikein käytetyn verkoston tulisi kestää jopa yli 50 vuotta, oli se sitten tehty kuparista, muovi- tai komposiittiputkesta.

Linkkejä:

Yksiselitteistä vastausta ei ole olemassa. Esim. kuumasinkittyjen teräsputkien käyttöiäksi arvioidaan yleisesti n. 30 – 50 v.
Vahinkotilastojen mukaan noin 30 käyttövuoden kohdalla vesivahinkojen määrä / riski nousee merkittävästi.

Liitoskohdat ovat yleisesti ottaen järjestelmän riskialtteimpia vuotopaikkoja. Mikäli vuotopaikka sijaitsee kiinteistön rakenteissa, on vuodon havaitseminen yleensä vaikeaa ja taloudellisesti vakavaa.

Tekijöitä joilla on vaikutusta remontin tarpeeseen tai kiireellisyyteen:

 • Järjestelmällä on ikää 30 vuotta tai enemmän
 • Yksi tai useampi patteri ei lämpeä
 • Venttiileissä tai termostaateissa on esiintynyt ongelmia
 • Putkistossa on esiintynyt jäätymisongelmia
 • Lämmitysverkostoon joudutaan lisäämään usein vettä
 • Pattereita joudutaan ilmaamaan usein
 • Veden laatu on poikkeuksellinen. Esim. kaivovesi, korkeat/matalat pH-arvot (esim. erityisen hapan/emäksinen)
 • Putkistossa on tai on ollut vuotoja

Nykyaikaisen, oikeaoppisesti tehdyn ja oikein käytetyn verkoston tulisi kestää jopa yli 50 vuotta. Oli se sitten tehty erilaisista metalli-, muovi- tai komposiittiputkista.

Linkkejä:

Ensimmäinen toimenpide on tarkistaa ettei patterissa ole ilmaa.
Toinen syy voi olla, ettei lämmitysverkoston kiertovesipumppu ole päällä.

Pattereiden viileyteen voi olla myös muita syitä:

Termostaatit saattavat menettää ajan mittaan toimintakykynsä osittain tai kokonaan.
Sama koskee venttiiliä jossa termostaatti on kiinni.

Venttiilin säätöarvotkin voivat olla virheelliset.

Mikäli termostaatti on tullut tiensä päähän, voidaan se uusia. Myös venttiilien vaihto on mahdollista. Kumpienkaan varsinainen suurempi huolto ei yleensä ole kannattavaa niiden edullisesta hankintahinnasta johtuen, vaan järkevintä on uusia viallinen osa.

Joskus venttiilit jumiutuvat käytön puutteesta. Patteritermostaatin kääntely ääriasennosta toiseen edes pari kertaa vuodessa auttaa venttiiliä pysymään toimintakykyisenä pidempään. Nykyään valmistetaan myöskin termostaatteja jotka tekevät tämän automaattisesti, esimerkiksi Danfoss valmistaa tällaisia. Alla videoesittelyt.

Venttiiliä voidaan koittaa “elvyttää” irroittamalla termostaatti venttiilistä ja painelemalla sen neulaa / karaa pohjaan.
Mikäli kara jää pohjaan, on venttiilipesä todennäköisesti sakkaantunut, ja venttiilin vaihto on todennäköisesti tarpeen.
Huom! Karaa ei saa missään tilanteessa lyödä millään!

On myös mahdollista, joskin harvinaisempaa, että vanha lämmitysverkosto on iän myötä tukkeutunut/sakkautunut.
Tällöin asukas ei voi tehdä asialle käytännössä ottaen mitään.

Omatoimisia suurempia huoltotoimia tulee välttää, ja jättää työ suosiolla LVI-alan ammattilaiselle.

Danfoss Living Eco älykäs patteritermostaatti

Danfoss Living Eco patteritermostaatin käyttöohje

Danfoss Living Eco älykäs patteritermostaatti / asennus

Kyseessä voi olla esimerkiksi jokin näistä syistä:

 • Lämmitysverkoston tasapainotusongelma. Osaan pattereista virtaa enemmän lämmintä vettä kuin toisiin
 • Vika yksittäisessä tai useammassa järjestelmän laitteessa
 • Patteriventtiilit tai termostaatit voivat olla jumissa

Huollon ja ylläpidon laiminlyönti vaikuttaa verkoston toimintaan negatiivisesti. Ajan tasalla pidetty lämmitysjärjestelmä tuntuu asumismukavuutena sekä pitää energiankulutuksen mahdollisimman matalana. Säästät siis rahaa huollattamalla / pitämällä laitteistostasi hyvää huolta.

Kyllä, toteutamme pieniä ja suuria LVI-alan töitä kaiken kokoisiin kohteisiin.

Mikäli mahdollista, niin pyydämme asiakkaitamme aina toimittamaan meille mahdollisimman yksityiskohtaisen tarjouspyynnön työn osalta, näin pystymme arvioimaan ennakkoon toteutusta ja mahdollisesti antamaan toteutuksesta alustavan hinta-arvion.

Lämmönjako- / Energiantuottoratkaisut

Yleisesti ottaen asuminen on mahdollista. Pääasiallinen asiakasryhmämme ovat omakotitaloasujat, mutta sama tieto koskee pääpiirteittäin myös rivitaloasujia.
Kaikkiin toteutettaviin töihin vaikuttaa lopulta useat eri tekijät, joten yksityiskohdat määritetään tapauskohtaisesti.

Kerromme aiheesta alla hieman lisää.

Omakotitalokohteet:
99 % tekemistämme lämmöntuottojärjestelmän uudistustöistä ovat antaneet asiakkaalle mahdollisuuden asua kohteessa työn aikana.
Pidämme työmaat mahdollisimman siisteinä ja kiinnitämme huomiota esim. porauspölyn hallintaan.

Pyrimme pitämään vesikatkot mahdollisimman lyhyinä. Vesikatkoista ilmoitamme aina etukäteen, jotta asukkaat voivat varautua tilanteeseen ottamalla vettä talteen.

Rivitalokohteet:
Samat tiedot pätevät hyvin pitkälle kuin omakotitalokohteissa, sillä erotuksella että tiedotamme yleisesti niistä asioista jotka koskevat koko rivitaloa. Tällaisina esim. koko kiinteistön laajuiset vesikatkot.

Mikäli työ toteutetaan syys- / talvi- / kevätaikaan, niin tuomme tarvittaessa lämmityskatkojen ajaksi veloituksetta kohteisiin vaihtoehtoiset varalämmönlähteet, esim. sähköpatterit/-puhaltimet.

Pyrimme ottamaan erityistarpeet aina huomioon. Mikäli teillä on tällaisia, kannattaa ne tuoda esille jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Mikäli epäilette vuotoa, on useimmiten syytä pyytää LVI-alan ammattihenkilö paikalle.

Esimerkiksi nämä seikat voivat kertoa vuodosta:

 • Putki vuotaa. Tarkkaile näkyykö jossakin vettä tai rakennusmateriaaleissa kosteuden aiheuttamia värieroja.
 • Vesimittari pyörii vaikka kaikki vesipisteet ovat suljettuna.
 • Jäätynyt putki. Jäätyminen aiheutta usein jäätymiskohtaan tai sen lähettyville vuodon.
 • Lämmitysverkostoon joutuu lisäämään usein vettä / pattereita joutuu ilmaamaan säännöllisesti.

Arvioita työn kestosta, omakotitalot:

 • Ilmalämpöpumppu: 1 työpäivä
 • Maalämpöpumppu: 2-3 työpäivää
 • Maakylmälaitteisto (maalämpöjärjestelmään): 1 työpäivä
 • Ilma-vesilämpöpumppu: 2-3 työpäivää
 • Kaukolämpökeskus: 1-2 työpäivää
 • Sähkövaraaja / -kattila: 1-2 työpäivää
 • Öljykattila tai puu / öljy-yhdistelmäkattila: 1-2 työpäivää
 • Hake-, pelletti, puu- ja pilkejärjestelmä: 2-5 työpäivää

Jokainen projekti on yksilöllinen, ja tarkka toteutusaika on syytä määrittää tapauskohtaisesti.

Hinta-arviot pienkohteisiin

 

Hinnoittelu vaihtelee kohteesta riippuen. Hinnoitteluun vaikuttaa niin moni tekijä, ettei lopullisia tarjouksia usimmiten voi antaa ilman kohteessa vierailua.


 

Maalämpöpumppu

Kohde Järjestelmä / sisältö Kytkentätapa Lisätietoa Hinta
Pientalo, 100 – 135 m2, saneeraus maalämpöpumppu, puskurivaraaja, asennus Pääasiallinen lämmönlähde Keruupiiri ja sähkötyöt ei sis. hintaan 9.500 – 11.500 €
Pientalo, 100 – 170 m2, uudiskohde maalämpöpumppu, asennus Pääasiallinen lämmönlähde Keruupiiri ja sähkötyöt ei sis. hintaan  9.500 – 10.900 €
Pientalo, 100 – 135 m2, saneeraus maalämpöpumppu, asennus Olemassa olevan lämmönlähteen rinnalle Keruupiiri ja sähkötyöt ei sis. hintaan 6.900 – 8.200 €

Ilma-vesilämpöpumppu

Kohde Järjestelmä / sisältö Kytkentätapa Lisätietoa Hinta
Pientalo, 100 – 135 m2, saneeraus ilma-vesilämpöpumppu, puskurivaraaja, asennus Pääasiallinen lämmönlähde Sähkötyöt ei sis. hintaan 9.900 – 12.900 €
Pientalo, 100 – 170 m2, uudiskohde ilma-vesilämpöpumppu, asennus Pääasiallinen lämmönlähde Sähkötyöt ei sis. hintaan  9.500 – 11.500 €
Pientalo, 100 – 135 m2, saneeraus ilma-vesilämpöpumppu, asennus Olemassa olevan lämmönlähteen rinnalle Sähkötyöt ei sis. hintaan 6.500 – 7.500 €

Muut lämmitysjärjestelmät

Kohde Järjestelmä / sisältö Kytkentätapa Lisätietoa Hinta
Pientalo Öljy- tai puukattila Pääasiallinen lämmönlähde   2.500 – 4.500 €
Pientalo Aurinkokeräimet Kytkentä varaajaan 4.000 – 7.500 €
Pientalo Sähkökattila Pääasiallinen lämmönlähde 1.500 – 4.500 €
Pientalo Varaaja Tapauskohtainen 500 – 4.000 €
Pientalo Kaukolämpökeskus Pääasiallinen lämmönlähde 3.000 – 4.500 €

HINNOITTELUUN VAIKUTTAVAT MM. SEURAAVAT TEKIJÄT:

 • Laitteiston merkki, tyyppi ja malli
 • Putkiston rakenneläpivientien määrä ja lävistettävät materiaalit (tiili, betoni, puu ym.)
 • Mahdollisten purkutöiden laajuus
 • Vesikiertoisissa järjestelmissä teknisen tilan / lämmönjakohuoneen työt ja varusteet

Ilman muuta, se voi olla usein jopa erittäin kannattava ratkaisu.

Esim. öljy- tai kaukolämpölämmitteisissä kiinteistöissä voidaan päästä käyttökustannuksien osalta huomattaviin (jopa 70%) säästöihin. Karkeasti voidaan sanoa näin: mitä suurempi on vuotuinen kulutuksenne, sitä suurempi on vuotuinen säästönne.

2000 € lämmityskustannuksissa vuotuinen säästö voi olla jopa 1.400 €:n luokkaa, tämä tarkoittaisi sitä että vuoden lämmityskustannukset jäisivät 600 euroon.
Nykyjärjestelmillä voidaan 1 kWh:n kulutuksella saada lämmitystehoa jopa 5 kWh tai enemmänkin.

Huomattavaa on myös se, että nykyaikaisia lämmöntuottoratkaisuja voidaan yhdistää toimimaan rinnan jo olemassa olevien lämmöntuotojärjestelmien kanssa. Esim. öljykattilan yhteyteen voidaan asentaa ilma-vesilämpöpumppu, joka mahdollistaa huomattavan säästön lämmityskustannuksissa (n. 40 – 60 %).

Takaisinmaksuajat ovat olleet tällaisille ratkaisuille parhaissa tapauksissa alle kolme vuotta.

HUOM! Ilma-vesilämpöpumppua ei tule sekoittaa ilmalämpöpumppuun. Löydätte alla olevista linkeistä lisätietoa laitteista ja niiden toimintaperiaate-eroista:
Ilma-vesilämpö
Ilmalämpö(pumppu)

Vaikka jokainen työmaa on aina yksilöllinen, niin ne noudattavat pääpiirteittäin samaa kaavaa.

Alla vaiheet tiivistetysti, annamme tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtaiset tiedot työn kulusta.

 1. Suunnittelu asiakkaan kanssa
 2. Sopimus toteutettavasta palvelusta
 3. Remontti aloitetaan (sisältäen seuraavat toimenpiteet)
  • Tarvittavat suojaukset
  • Purkutyöt
  • Rakenneläpivientien teko
  • Uuden järjestelmän asennus
  • Järjestelmän säätö
  • Järjestelmän käyttöönotto ja mahdollinen dokumentaatio
  • Loppusiivous
  • Työmaan loppukatselmus
  • Käytön opastus
  • Luovutuspöytäkirjojen täyttö
  • Työmaan luovutus asiakkaalle

Lämmöntuottojärjestelmien osalta valinta on useimmiten asiakkaalla itsellään.
Esimerkiksi ilmalämpö-, maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumput sekä aurinkojärjestelmät soveltuvat lähes kaiken tyyppisiin kohteisiin.
Maaperä tai paikkakunta voivat tuoda rajoitteita esim. maalämpöjärjestelmän asennuksen suhteen.

Osassa tiloista mm. lämpötila tai muut tekniset yksityiskohdat rajoittavat valintoja, tällöin me osaamme valita oikeat materiaalit.

Laaduissakin on eroja, joten valinnat vaikuttavat työn hintaan. Olemme riippumattomia tavarantoimittajasta, joten olemme käytännössä vapaita käyttämään kaikkia alan tuotteita. Suosittelemme ensisijaisesti hinta-laatusuhteeltaan parhaita tuotteita.

 

Talous ja rahoitus

Kuten otsikossa mainitaan, “vielä ehjää”.

Jokainen tekninen ratkaisu tulee aikanaan tiensä päähän. Käyttöikää voidaan pidentää merkittävästi tiedostamalla ja ennaltaehkäisemällä mahdollisia ongelmia. Optimoimalla kiinteistön huoltokaari saavutetaan paras taloudellinen hyöty, asumisviihtyvyydestä puhumattakaan.

Alla kaksi eri tilannetta samaan kohteeseen, 1950-luvulla rakennettu omakotitalo.

Ensimmäisessä tapauksessa talon teknisesti tärkeät toimenpiteet on jätetty tekemättä, asunto on kärsinyt merkittävää taloudellista arvonalenemaa laiminlyönneistä johtuen. LVI-järjestelmät on jätetty huoltamatta, mistä on seurannut vesivahinko. Näin ollen talon arvo on erittäin alhainen. Pahimmassa tapauksessa jäljellä on purkukuntoinen ja arvoton rakennus.

Toisessa tapauksessa remontit on tehty ajallaan, talo ei ole kärsinyt vaurioita. Arvo ja haluttavuus markkinoilla on noussut hankintahintaan verrattuna.

Esimerkkitapauksessa LVI-järjestelmän remontointi olisi säästänyt omistajan varoja jopa useita satoja tuhansia euroja.

Lopputulema: ennaltaehkäisy on taloudellisesti kannattavaa. On edullisempaa huoltaa toimivaa, kuin korjata viallista.

Kerromme aina asiakkaillemme vinkkejä huoltoon ja ylläpitoon liittyen. Teemme tarvittaessa huolto-ohjelman, mitä noudattamalla saadaan pidennettyä teknisten ratkaisujen kestoa.

Näitä voi olla yhdessä kohteessa useampia.

Tyypillisimpiä suoria säästökohteita:

 • Lämpöhäviöiden torjunta
  – Rakenteiden tiiviyden parannus tai / ja lisäeristys
  – Uudistetaan ikkunat tai ovet
 • Energian- / Lämmöntuottoratkaisun päivittäminen
  – Tuotetaan sama määrä energiaa vähemmällä rahalla

Näihin asioihin oikealla tavalla kiinnitetty huomio ja tehdyt toimenpiteet auttavat pitkällä tähtäimellä säästämään rahaa. Päivitykset näkyvät myös parantuneena asumismukavuutena.

Yksi parhaista säästöratkaisuista on usein jonkin LVI- tai rakennusjärjestelmän uudistaminen hyvissä ajoin ennen vahingon syntyä.

Teemme jokaisesta kohteesta säästölaskelman.

Syötämme meistä riippumattoman toimijan laskentaohjelmaan kunkin kohteen tarkat tiedot, minkä avulla saadaan arvio säästöistä. Laskemme eri vaihtoehdoille laskelmat ja esitämme ne asiakkaalle.

Alla esimerkkilaskelma missä energiantuotto tuotetaan osin ilma-vesilämpöpumpulla, osa jo olemassa olevalla puukattilalla:

saastolaskelma1

 

Jokaisessa lämmöntuottomuodossa on omat vahvuutensa.

Ei ole olemassa yhtä parasta ratkaisua. Yhdelle paras ratkaisu voi olla toiselle huonoin. Modernit ilmasta tai maasta pääasiallisen energiansa ottavat lämpöpumppuratkaisut ovat monesti ns. perinteisiä ratkaisuja käyttökustannuksiltaan niin paljon edullisempia käyttää että päivittäminen on kannattavaa.

Mikäli omakotitalossa kuluu lämmitykseen yli 1000 litraa öljyä, tai yli 20.000 kWh sähköä vuodessa, on järjestelmässäsi todennäköisesti säästöpotentiaalia.

Myös vanhoissa ilmanvaihtojärjestelmissä on monesti runsaasti päivitysvaraa. Nykyaikaisilla poistoilman lämmöntalteenottoratkaisuilla tuotetaan merkittäviä säästöjä.

Remonttipalvelut ovat henkilöasiakkaille kotitalousvähennyskelpoisia töitä.

Kotitalousvähennyksen saaminen edellyttää yrityksen kuulumista verohallinnon ennakkoperintärekisteriin.

Voitte tarkistaa yrityksemme tiedot seuraavilla tavoilla:

A) Hakemalla niitä yrityshaulla osoitteesta www.ytj.fi, tai
B) Soittamalla verohallinnon palvelunumeroon 020 697 030.

Voitte vähentää verotuksessa kotona tai vapaa-ajan asunnollanne tehdyistä rakennustöistä verohallinnon vuosittain määrittämän prosenttiosuuden ja summan..

Verohallinto määrittää vuosittain kotitalousvähennyksen enimmäismäärän, pääset katsomaan lisätietoja kotitalousvähennyksen enimmäismäärästä ja lisätiedoista Verohallinnon sivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Yhteistaloudessa asuvan pariskunnan molemmat puolisot/avopuolisot voivat saada kotitalousvähennystä henkilökohtaisesti.

Esimerkiksi vuonna 2016, 2017, 2018 ja 2019 kotitalousvähennyksen määrä on ollut 2400 € / henkilö.
Kahden henkilön yhteistaloudessa kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on ollut edellä mainittuina vuosina 4800 € (2400 € * 2 hlö).

Esimerkkilaskelma 4.000 € maksavasta remontista
Tarvikkeiden osuus: 2.000 €
Työn osuus: 2.000 €

Kotitalousvähennyksen määrä työstä
900,00 € ( työn osuus 2.000 € x 0,5 % – omavastuuosuus 100 € )

Huomio: Omavastuun osuus vähennetään kalenterivuoden aikana vain yhden kerran/henkilö.
Töitä voi näin ollen teetättää useita kertoja, kunhan ottaa huomioon kalenterivuoden enimmäisvähennysmäärän.

Erittelemme laskuihimme aina työn osuuden jotta kotitalousvähennyksen hakeminen olisi mahdollisimman vaivatonta.

Asiakas saa meiltä myös tarvittaessa esitäytetyn kotitalousvähennyslomakkeen laskun yhteydessä.

Myös me autamme ja neuvomme asiaan liittyen parhaan kykymme mukaan.

Valtioneuvosto antoi vuoden 2019 lopulla asetuksen, mikä mahdollistaa energia-avustuksen hakemisen. Avustusta myönnetään eri tyyppisiin energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin. Avustusta voi hakea lähes kaiken tyyppisiin kohteisiin, joissa asutaan.

Lisätietoja löytyy laatimastamme artikkelista. Artikkelista löytyy mm. linkkejä valtiollisten tahojen sivustoille, josta löytyy kattavasti tietoa avustusten ajantasaisuudesta, hakuehdoista, avustusten summista sekä muista tärkeistä yksityiskohdista.

Linkki artikkeliimme: https://lvinero.fi/asuinrakennuksille-myonnettavissa-energia-avustuksia-vuosille-2020-2022/ 

Kyllä.

Yhteistyökumppanimme rahoitusasioissa on OP.

Lue lisää rahoituksesta.

Yksi vaitoehto on myös ottaa rahoitus suoraan oman pankin kautta.

Rahoituksen saamiseen vaikuttaa moni eri tekijä

Tässä lista muutamista tärkeimmistä:

 • Säännölliset palkka- tai eläketulot
 • Luottotietot ovat häiriöttömät
 • Olemassa olevien lainojen määrä ja niiden kuukausittaisten maksuerien suuruus suhteessa haettavaan remonttilainaan

Käymme asiakkaan kanssa rahoitusasiat yksilöllisesti läpi ja selvitämme erilaiset mahdollisuudet.

Työn valmistuttua lähetämme laskun, kirjeitse lähetety laskut saapuvat 1-2 päivän kuluessa.
Rahoituskaupoissa maksuaika voi vaihdella rahoitustahosta riippuen.

Laskut päivätään normaalisti erääntymään seuraavasti:

Yksityistaloudet

 • Laskulla maksu – eräpäivä 14 vuorokautta laskun lähettämisestä
 • Rahoituksella maksu – ensimmäisen erän eräpäivä 30 vuorokautta laskun lähettämisestä

Muut asiakkaat, esimerkiksi yhteisöt ja yritykset

 • Maksuajat sovitaan tapauskohtaisesti
 1. Yleistä

Näitä sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin LVI-Nero Oy:n (Myyjä, urakoitsija) ja asiakkaan (ostaja, tilaaja) väliseen kauppaan ja asennukseen, ellei kirjallisesti ole myyjän ja ostajan välillä toisin sovittu.

Kaikkiin solmittuihin työsopimuksiin sovelletaan lisäksi Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (RYS-9 1998), sekä Rakennusalan erikoistöitä koskevia yleisiä sopimusehtoja (REYS-8 1995).

Näiden sopimusehtojen lisäksi ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia.

 1. Tarjous

Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksissa mainitun ajan, ellei toisin ole sovittu. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, se on 14 vuorokautta tarjouksen päiväyksestä lukien. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää tarjousta tai siihen liittyviä asiakirjoja myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Mikäli tarjouksen summa ylittää luottokaupoissa asiakkaalle sovitun luottorajan, luottoehdoista on sovittava erikseen.

 1. Sopimus

Sopimus katsotaan sitovaksi, kun ostaja ja myyjä ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen tai kaupat on sovittu kirjallisesti muulla todistettavalla tavalla. Sopimus voidaan solmia myös sähköpostiviestillä, tekstiviestillä tai muuta vastaavalla kirjallisella menetelmällä. Myös ostajan ja myyjän välinen suullinen sopimus voidaan katsoa sitovaksi.

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tekemän tarjouksen ilman muutoksia tai varauksia. Muissa tapauksissa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

 1. Toimitusaika

Tarviketoimitus tai työn toteutus ja toimitus tapahtuvat tilaussopimuksessa mainittuna ajankohtana, ellei ostajan ja myyjän välillä ole sovittu toisin.

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle. Samalla tulee ilmoittaa viivästyksen syy ja arvioitu uusi toimitusaika. Mikäli ostaja ei viiden (5) arkipäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan reklamoi uudesta toimitusajasta, ei ostajalla ole oikeutta sopimuksen purkamiseen.

Mikäli toimitusaika muuttuu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä johtuen, eikä myyjä ole voinut ottaa tätä huomioon sopimusta tehdessä, ei myyjä ole velvollinen maksamaan korvausta viivästyksestä.

Mikäli toimitusajan muutos johtuu ostajasta, on ostajan ilmoitettava muutoksesta vähintään kolme (3) arkipäivää ennen sovittua toimituspäivää. Mikäli ostaja laiminlyö edellä mainitun ilmoitusvelvollisuutensa ja tavaran / työsuoritteen toimitus vaikeutuu, tai ostajan tilaamaa tavaraa joudutaan varastoimaan myyjän tiloissa, on myyjällä oikeus periä ostajalta viivästyksestä, tavaran varastoinnista ja siirroista aiheutuneet kustannukset.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästymisestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

 1. Toimitus, reklamaatiot ja tavaran säilytys

Tavaran kuljetuksesta huolehtii myyjä, ellei ole toisin sovittu. Ostajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että kuljetuksille on esteetön pääsy toimitusosoitteeseen. Ostajan tulee myös osoittaa tavaralle purkupaikka.

Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessa todettava, että toimitus on lähetyslistan mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Vahingosta ja puutteista on välittömästi ilmoitettava rahdinkuljettajalle ja tehtävä merkintä rahtikirjaan. Mahdollisia kuljetuksesta johtuvia vaurioita / puutteita ei korvata ellei ilmoitusta tehdä välittömästi kuljettajan rahtikirjaan. Mahdolliset virheet tai viat johtuen toimituksesta on tehtävä kirjallisesti LVI-Nero Oy:lle 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Pakkaus voidaan purkaa yksittäisiin osiin mikäli koko paketti ei ole tuhoutunut kuljetuksessa.

Mikäli toimitettu tavara on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostaja on kuitenkin velvollinen maksamaan kauppasumman virheettömiltä osin eräpäivään mennessä.

Ostaja on velvollinen säilyttämään vastaanottamiaan tarvikkeita mahdollisuuksien mukaan lukitussa tilassa, kunnes omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Ostaja on korvausvelvollinen mikäli tavara(t) varastetaan työmaalta tai tavara(t) joutuu puutteellisesta varastoinnista johtuen ilkivallan kohteeksi. Ostaja on korvausvelvollinen myös, mikäli tavara vahingoittuu puutteellisesta varastoinnista johtuen.

Mikäli tilaajan säilyttämien tuotteiden etsintään tai/ja puhdistamiseen joudutaan käyttämään työaikaa, tai mahdollisesti vaurioituneiden tuotteiden tilalle on hankittava uusia tuotteita, tai vaurioituneita tuotteita on huollettava, on urakoitsijalla oikeus veloittaa toimenpiteisiin käytetty työaika sekä mahdolliset muut erilliskulut tilaajalta.

 1. Hinta ja maksuehdot

Mikäli maksuajasta ei ole sovittu muuta, on maksuaika neljätoista (14) vuorokautta netto. Maksuaika lasketaan toimituspäivästä, noudoissa noutopäivästä. Tilaaja voi tapauskohtaisesti asettaa toimitettaville tuotteille tai/ja työlle ennakkomaksuehdon, tällaisista ehdoista sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen.

Sovittu kauppahinta sisältää arvolisäveron ellei toisin ole sovittu ja se perustuu sovittuun toimituslaajuuteen, -paikkaan sekä – aikaan. Ostaja ei toimituksen aikana vastaa minkäänlaisista lisäkustannuksista, ellei niistä ole sovittu ostajan ja myyjän kesken erikseen. Myyjällä on oikeus osalaskutukseen, mikäli kyseessä on moniosainen järjestelmätoimitus ja tästä on erikseen sovittu. Myyjällä on oikeus päivätä ja laskuttaa ostajalta tarviketoimitusten laskut tavarantoimituksen toimituspäivämäärän mukaisesti, ellei toisin ole sovittu. Kaupantekohetken jälkeiset kampanjatarjoukset ja muut edut eivät koske jo olemassa olevia sopimuksia.

Hinnoittelun perusteena käytetään kaupantekopäivänä voimassa olevia hintoja, joista myyjä myöntää tapauskohtaisesti myyntiehtojensa mukaiset alennukset. Muiden kuin varastotuotteiden osalta sovelletaan kussakin tapauksessa erikseen sovitettavaa hinnoittelua. Myyjä pidättää itselleen oikeuden kauppahintojen korottamiseen sopimuksen syntymisen ja toimituksen väliseinä aikana, mikäli mitkä tahansa urakoitsijasta riippumattomat tekijät, kuten kuljetuskustannukset, valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, verot, veroluontaiset maksut, tavaran toimittajasta/urakoitsijasta riippumattomat maksut tai tavaran toimittajasta/urakoitsijasta riippumattomat tuotteiden tai urakoinnissa hyödynnettävien ostopalveluiden hankintahinnat muuttuvat ennen toimitusajankohtaa tai urakoinnin aloitusajankohtaa. Hinnannousu(t) tulee olla osoitettavissa tilaajalle esimerkiksi toimittajan hinnankorotusilmoituksella tai muulla vastaavalla tavalla.

Mikäli lasku on joiltakin osin virheellinen, on asiakas velvoitettu ilmoittamaan myyjälle asiasta seitsemän (7) arkipäivän kuluessa. Lasku on maksettava virheettömiltä osin kuitenkin eräpäivään mennessä.

Mahdolliset rahtikulut veloitetaan toteutuneiden rahtikustannusten mukaisesti, tarvittaessa rahdeista laaditaan erillissopimus/-sopimuksia. Rahdin hinta vahvistetaan ja hyväksytetään tilaajalla ennen toimitusta.

 1. Omistusoikeuden siirtyminen

Toimitettujen tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle sen jälkeen, kun kulloisenkin sopimuksen mukainen kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Tavaran vaaranvastuu (vahingonvastuu) siirtyy ostajalle välittömästi tavaran luovutuksen jälkeen.

Ostajalla ei ole oikeutta käyttää tavaroita tuotannossaan eli liittää niitä osaksi valmistamiaan tuotteita tai myydä tavaroita edelleen ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Omaisuus katsotaan kaikissa tilanteissa konkurssilain 5 Luvun ja 6§:n mukaan erotettavaksi velallisen- tai konkurssipesästä omaisuudesta.

 1. Takuu

Asennustyölle LVI-Nero Oy antaa viiden (5) vuoden takuun. Viiden (5) vuoden takuu kattaa asennustekniset virheet, mitkä voidaan yksiselitteisesti osoittaa asennustyöstä johtuvaksi. Myös kuluttajansuojalain mukaiset takuuehdot pätevät. Sopimukseen sisältyvien laitteiden ja tarvikkeiden osalta pätevät valmistajien takuuehdot. Tuotteiden tai/ja tarvikkeiden valmistajat tai/ja maahantuojat vastaavat tuotteistaan Suomessa käytössä olevan tuotevastuulain mukaisesti. Takuuaikana ilmennyt vika on ilmoitettava LVI-Nero Oy:lle kirjallisesti 14 päivän kuluessa vian ilmenemisestä. Myyjällä tai valmistajalla on oikeus korjata vika parhaaksi katsomalla tavalla. Takuu ei kata vaurioita, joiden aiheuttajana ovat onnettomuudet, salamaniskut, tulvat, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito, virheellinen suojaaminen tai muu laiminlyönti.

Myyjä ei vastaa missään muodossa minkään tyyppisistä korvausvaateista, mikäli vika on takuunalaisessa laitteessa/tuotteessa. Mahdolliset korvausvaateet tulee osoittaa tavarantoimittajalle (tukkuri/vastaava) tai/ja laitevalmistajalle.

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

 1. Muutokset

Myyjä pitää oikeuden tuote- tai palveluvalikoiman muutoksiin, sekä teknisiin muutoksiin kaikissa tuotteissa ilman ennakkoilmoitusta. Myyjä voi korvata valikoimista poistuvia malleja uudella mallilla tai teknisesti paremmalla laitteella.

Myynnissä olevat tuotteet kehittyvät jatkuvasti, tästä syystä varaamme oikeuden muutoksiin. Eroja saattaa olla oikean ja katalogissa kuvatun tuotteen välillä ilman erillistä ilmoitusta. Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä joita myyjän edustamien tuotetoimittajien esitteissä ja tuotekatalogeissa voi esiintyä.

 1. Muut toimitusehdot

Mikäli tele-, automaatio-, sähkö-, kylmälaite-, viemäri-, lämmitysvesi-, käyttövesijohdot tai muut LVI-, tai rakennustekniset komponentit vaurioituvat asennustöiden yhteydessä, tai jos niiden sijaintia ole voitu todentaa rakennusteknisistä piirustuksista, tai niiden sijaintia ei muutoin ole voitu todentaa ostajan toimittamien tietojen perusteella, tai vaurio johtuu minkään tyyppisestä tilaajasta johtuvasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, vastaa ostaja korjauskustannuksista. Ostajan vastuulla on edellä mainittujen, tai edellä mainittuihin tietoihin rinnastettavissa olevien tietojen keräämisestä ja toimittamisesta urakoitsijalle ennen töiden aloittamista, urakoitsijan vastuulla ei ole tiedustella tilaajalta tietoja erikseen.

Tarjousasiakirjoissa mahdollisesti mainitut “Asianmukaiset suojaukset” sisältyvät urakointiin, ellei toisin sovita. Asianmukaiset suojaukset käsittävät tarpeen vaatiessa ja tarvittavilta osin työskentelyalueen suojaamisen, sekä työn kohteena olevien tuotteiden asianmukaisen käsittelyn asennuksen aikana, kuitenkin huomioiden alla esitetyt rajoitukset, sekä kohdassa 5. (Toimitus, reklamaatiot ja tavaran säilytys) mainitut tilaajalle asetetut vastuut ja -velvoitteet.

Tilaaja vastaa tarvittaessa kohteeseen asennetun tai/ja toimitetun LVI-tekniikan suojaamisesta jäätymiseltä tai muilta vastaavilta vaurioilta joita myyjän ei voida olettaa ottavan huomioon, ellei tilaaja esitä asiasta poikkeavia, yksiselitteisiä ja riittävän yksityiskohtaisia vaatimuksia, työtilauksia tai suunnitelmia. Mikäli tilaaja laiminlyö suojausvelvoitteensa, on tilaaja korvausvelvollinen.

Tilaajan on ilmoitettava erillisellä ilmoituksella, mikäli kohteeseen on järjestettävä urakoitsijan toimesta tavanomaisesta toimitussisällöstä poikkeavia suojauksia, esimerkiksi sulanapitokaapelin asennus tonttivesijohdolle. Urakoitsijalla on oikeus kieltäytyä suojaustoimenpiteistä, mikäli toimenpiteitä ei voida aikataulullisista rajoitteista, osaamisesta tai muusta kohtuudella perustellusta syystä toteuttaa.

Suojaustuotteisiin tai/ja -töihin noudatetaan veloitusten osalta urakoitsijan yleisten sopimusehtojen kohtaa 11, ellei kirjallisesti toisin sovita.

Asennustyössä esiin tulevat asbestityöt ja mahdolliset koteloinnit eivät sisälly tähän sopimukseen ja kauppahintaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Myyjä ei vastaa seinän läpivientien porausten paikkaamisesta johtuvista sävyeroista. Ostaja vastaa irtaimiston siirtämisestä sovituilta asennusreiteiltä, sekä esteettömästä pääsystä vesijohtoverkoston pääsululle koko remontin ajan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Mikäli sovittuja töitä ei voida saneerauskohteissa toteuttaa LVI-teknisten komponenttien iästä tai/ja todetusta tai/ja oletetusta heikosta kunnosta johtuen, toteutetaan mahdolliset ylimääräiset työt tuntiveloituksella tai erillistä sivu-urakkasopimusta vastaan.

Solmittu kauppasopimus on myyjää sitova sen jälkeen kun yrityksen henkilöstö on käynyt läpi tehdyn kauppasopimuksen. LVI-Nero Oy:n henkilöstö on yhteydessä ostajaan 14 päivän kuluessa kauppasopimuksen päiväyksestä, mikäli sopimuksessa sovittu työ ei ole sopimuksen mukaisesti toteutettavissa.

 1. Lisätyöt

Sopimukseen kuulumattomat työt toteutetaan erillisenä urakkana tai tuntityönä, ellei toisin sovita. Tuntiveloituksellisissa toteutuksissa tarvikkeet veloitetaan ja hinnoitellaan menekin mukaan, ellei toisin sovita. Lisätöistä sovitaan erikseen ostajan ja myyjän välillä.

Uudisrakentamisessa energiaselvityksien päivittaminen ei sisälly kiinteästi sovittuun urakkahinnoitteluun, ellei sopimuksessa toisin ole erikseen sovittu.

 1. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mikäli erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, jossa voidaan tarvittaessa kuulla asiantuntijoita, ostaja tai myyjä voivat saattaa asian kuluttajalautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

 1. Viivästyskorot ja perintäkulut

Myyjällä on oikeus periä ostajalta viivästymisajalta korkolain mukainen viivästyskorko maksun/maksujen viivästyessä. Myyjällä on oikeus veloittaa ostajalta myös kohtuulliset perintäkulut.

 1. Palautukset

Palautukset ainoastaan myyjän hyväksymän sopimuksen mukaan. Mikäli myyjä ja ostaja sopivat palautuksesta, hyvitetään ostajalle palautuksesta tapauskohtaisesti 100 – 70 % käyttämättömien ja vahingoittumattomien, alkuperäispakattujen tuotteiden myyntihinnasta. Likaisista ja pesua vaativista, mutta tämän jälkeen myyntikuntoisista tuotteista hyvitetään enintään enintään 50 % myyntihinnasta. Mikäli tuotteet kuuluvat pakettina hinnoiteltuun kokonaisuuteen, palautuksia ei hyvitetä. Emme hyvitä yli 6 kuukautta vanhoja ostoja. Ostajan tulee sopia aina etukäteen tavaran palautuksista myyjän kanssa ja palautusten tulee tapahtua välittömästi reklamaatioilmoituksen jälkeen. Tavara(t) tulee palauttaa pakkauksineen virheettömässä kunnossa. Hyvitykset ja palautuksista aiheutuvat kulut tulee sopia erikseen tapauskohtaisesti.

 1. Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus olennaisesti poikkeaa sovitusta eikä puutetta huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjata tai toimiteta uutta tavaraa tilalle tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy aiheuttaen ostajalle kohtuutonta haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen purkamisesta mahdollisesti aiheutuvia välillisiä vahinkoja.

 1. Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahinnan maksu viivästyy oleellisesti myyjästä riippumattomista syistä tai jos ostajan ilmoituksella tai muuten on ilmeistä, että ostajan maksusuoritus tulee oleellisesti viivästymään, on myyjällä oikeus purkaa sopimus. Mikäli ostaja ei myötävaikuta kaupantekoon sovitulla tai muuten kohtuuden edellyttämällä tavalla, on myyjällä oikeus purkaa kauppa. Ostajan rikkoessa tässä sopimuksessa mainittuja velvoitteitaan, on myyjällä oikeus purkaa kauppasopimus. Kauppasopimuksen purkautuessa ostajan velvoiterikkeen vuoksi ei myyjä ole velvollinen korvaamaan ostajalle mahdollisesti jo aiheutuneita tai purkamisesta aiheutivia vahinkoja.

 1. Ylivoimainen este (Force majeure)

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli jokin ylivoimainen este, kuten luonnon olosuhteet, tulipalo, konevaurio, lakko, sota tai liikennehäiriö, estää asennuksen, tavaran tai sen osan toimittamisen. Jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä kohtuuttomia uhrauksia ostajalle koituvaan etuun nähden, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Hyödyllisiä linkkejä

 • https://www.lvi-tu.fi/uutiset/ – LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö sekä palveleva asiantuntija.
  -Linkin takaa löytyy uutisia LVI-alaan liittyen.

Mikä maksaa?

Harjoitamme kauaskantoista ja läpinäkyvää liiketoimintaa.
Tästä syystä tahdomme myös asiakkaidemme tietävän kuinka hintamme muodostuvat, ja miksi ne ovat tietyn suuruisia.

Emme lähteneet keksimään pyörää uudelleen, vaan annamme ammattijärjestön vastata asiaan.

LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestön, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n sivustolla tiivistelmä hinnoittelun logiikasta:

https://www.lvi-tu.fi/mika-maksaa/ *

* Linkki aukeaa uuteen verkkoselaimen ikkunaan

 • https://motiva.fi/ – Valtion omistama energian ja materiaalien tehokasta käyttöä neuvova yritys
  – Maksuttomia, hyviä neuvoja, videoita ja ohjeistuksia erittäin kattavasti
  – Puolueetonta energianeuvontaa kuluttajille
  – Tarjolla myös puhelinneuvontaa paikallispuhelun tai matkapuhelun hinnalla

LVI-Nero Oy pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin, mikäli mm. tuotteiden ostoehdoissa tai/ja -hinnoissa tapahtuu muutoksia.
Verkkosivustolla esitetyt hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveron.