Edullista viilennystä maalämpöjärjestelmän avulla

Maalämpöjärjestelmään voidaan kytkeä joko asennuksen yhteydessä tai jälkiasennuksena laitteistosta riippuen yksi tai useampia jäähdytysyksikköjä. Jäähdytyspuolella maakylmä edustaa energiatehokkuudessa markkinoiden ehdotonta kärkipäätä. Viilennys on mahdollista toteuttaa sekä poratun lämpökaivon että pintamaahan tai vesistöön asennetun keruuputkiston avulla. Paras viilennysteho saadaan poratusta lämpökaivosta.

Maakylmäjäähdytyslaitteistolla ylimääräinen lämpö siirretään sisätiloista lämmönkeruupiiriin. Näin ylimääräinen lämpö voidaan hyödyntää kesäaikaan käyttöveden lämmityksessä sekä lämmityskauden alussa, jolloin sisältä maahan varastoitu “hukkalämpö” auttaa laitteistoa lämmittämään tiloja hieman energiatehokkaammin.

Maakylmän hyötyjä ja etuja

 • Sisäilman laatu ja asumismukavuus paranee
 • Maalämpöjärjestelmän yhteyteen asennetut jäähdytinlaitteistot toimivat erittäin hyvällä hyötysuhteella
 • Järjestelmä on helppo ja nopea asentaa
 • Ilmalämpöpumpun tapaan kaukosäädinohjattu
 • Hyvin toteutettuna maalämpö- ja viilennysjärjestelmät toimivat toisiaan häiritsemättä

Esimerkkilaskelma:
n. 1 kW kulutetulla sähköllä saavutetaan n. 30 kW jäähdytysteho.
EER-arvo on laitteistosta riippuen 15-40.
Ilmalämpöpumppujen EER (jäähdytyksen hyötykerroin)-arvot ovat pääsääntöisesti välillä 3-5.

Jäähdytyslaitteiston asennus maalämpöasennuksen yhteydessä on edullisempaa kuin jälkiasennuksena. Tämä kannattaa muistaa jo maalämpöpumpun hankinnan suunnitteluvaiheessa.

Kysy tarjousta laitteistosta!

Hinnoittelu

Hinnoittelumme perustuu selkeyteen ja läpinäkyvyyteen.
Tarjouksiin ja laskuihin erittelemme aina mm. työn ja tarvikkeiden osuuden.

Kauppasumma muodostuu mm. seuraavista tekijöistä:

 • Asennettavan laitteiston merkki ja malli
 • Putkitusetäisyys viilennysyksikön ja maalämpölaitteiston välillä
 • Olemassa olevan laitteiston huollot

Remontin vaiheet

Jokainen työmaa on yksilöllinen, mutta ne noudattavat pääpiirteittäin samaa kaavaa.

 1. Suunnittelu asiakkaan kanssa
 2. Sopimus toteutettavasta palvelusta
 3. Remontti aloitetaan (sis. seuraavat toimenpiteet)
  • Tarvittavat suojaukset
  • Rakenneläpivientien teko
  • Maakylmälaitteiston asennus (putkityöt, järjestelmän asennus)
  • (Mahdolliset pintaviimeistelytyöt)
  • Järjestelmän käyttöönotto
  • Loppusiivous
  • Työmaan loppukatselmus
  • Käytönopastus
  • Luovutuspöytäkirjojen täyttö
  • Työmaan luovutus asiakkaalle

Kotitalousvähennys

Tekemämme työt ovat henkilöasiakkaille kotitalousvähennyskelpoisia.

Töitä toteuttavan yrityksen on oltava Verohallinnon ennakkoperintärekisterissä, jotta asiakas voi saada kotitalousvähennystä.
Pääsette tarkastamaan yrityksemme tiedot Yritys- ja yhteistötietojärjestelmän (YTJ) sivuilta: https://tietopalvelu.ytj.fi/yrityshaku.aspx?kielikoodi=1.

Yrityksemme tiedot löytyvät hakemalla jommalla kummalla seuraavista:

 • Yrityksen nimellä: LVI-Nero Oy
 • Y-tunnuksella: 2733306-7

Voitte vähentää kotona tai vapaa-ajan asunnollanne tehdyistä rakennustöistä verotuksessa 50 % työn osuudesta – 100 euron omavastuuosuus.

Verohallinto määrittää vuosittain kotitalousvähennyksen enimmäismäärän, pääset katsomaan lisätietoja kotitalousvähennyksen enimmäismäärästä ja lisätiedoista Verohallinnon sivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Yhteistaloudessa asuvan pariskunnan molemmat puolisot/avopuolisot voivat saada kotitalousvähennystä henkilökohtaisesti.

Vuonna 2022 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on maakylmäjärjestelmiin liittyville asennuksille 2 250 € / henkilö.
Kahden henkilön yhteistaloudessa kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 4 500 € (2 250 € * 2 hlö).

Takuuasiat

Annamme tehdyille töille kattavan 5 vuoden takuun.

Tarvikkeissa noudatamme valmistajien määrittelemiä takuuehtoja.

Materiaalit / tuotteet

Toteutamme työt laadukkailla materiaaleilla.
Edustamme vain Suomessa tyyppihyväksyttyjä ratkaisuja.

Edustamamme päämerkit / tuotteet

Laitteistot:
Chiller. Valmistajan sivusto
Jäspi. Valmistajan sivusto  – Tuotteet
Sabiana. Tukkurin sivusto

Tuotteet -osion esittelyt yrityksemme sivuilla.