Öljylämmitys nykypäivänä

Vaikka suosittelemme lämmitysratkaisuissa vahvasti vihreämpiä vaihtoehtoja, tiedämme ettei ole olemassa yhtä ja parasta lämmitysmuotoa. Öljylämmityslaitteistoilla on tietyissä tilanteissa paikkansa. Suurissa kohteissa hybridiratkaisu voi olla käyttövarmuuden ja kustannustehokkuuden kannalta varteenotettava valinta.

Nykyaikaiset öljylämmityskattilat toimivat erinomaisella, noin 90-95 prosentin hyötysuhteella, palaminenkin on hyvin puhdasta. Mikäli energianlähteenä käytetään uusiutuvaa polttoöljyä, pienenee hiilijalanjälki jopa 90 % verrattuna fossiiliseen polttoöljyyn.

Asennamme myös kaksoispesäkattiloita, joissa öljyn rinnalla poltetaan puuta.

Hinnoittelu

Hinnoittelumme perustuu selkeyteen ja läpinäkyvyyteen.
Tarjouksiin ja laskuihin erittelemme aina mm. työn ja tarvikkeiden osuuden.

Kauppasumma muodostuu mm. seuraavista tekijöistä:

– Asennettavan laitteiston merkki, malli ja teho (kW)
– Vanhan laitteiston huollot

Kuvia

Painii samassa sarjassa kauko- ja sähkölämmityksen kanssa

Vuotuisilta käyttökustannuksiltaan öljylämmitys on samaa luokkaa kaukolämpöön ja sähkölämmitykseen verrattuna.

Asennamme öljykattiloita, mutta suosittelemme usein asiakkaitamme harkitsemaan öljylämmityksen tilalle joko ilma-vesilämpöä tai maalämpöä.

Öljylämmityksen rinnalle voi asentaa myös toisen lämmönlähteen. Ilma-vesilämpöpumppu öljykattilan rinnalla auttaa saavuttamaan useimmiten noin 50 % vuotuiset säästöt lämmityskuluissa.

Öljylämmityksen etuja

 • Verrattaen edulliset laitekustannukset
 • Helppokäyttöinen
 • Pienet huoltokustannukset
 • Ei ole riippuvainen ilman lämpötilasta, toimii säällä kuin säällä
 • Nopea asennus, yleensä 1-2 työpäivää
 • Öljylaitteiston rinnalle on helppoa asentaa ilma-vesilämpöpumppu
 • Laitteistot ovat pitkäikäisiä, kestävät noin 25–30 vuotta

Asennuksen vaiheet

Jokainen työmaa on yksilöllinen, mutta ne noudattavat pääpiirteittäin samaa kaavaa.

 1. Suunnittelu asiakkaan kanssa
 2. Sopimus toteutettavasta palvelusta
 3. Remontti aloitetaan (sis. seuraavat toimenpiteet)
  • Tarvittavat suojaukset
  • Vanhan laitteiston purku
  • Uuden järjestelmän asennus (putkityöt, laitteiston asennus)
  • Järjestelmän säätö
  • Loppusiivous
  • Työmaan loppukatselmus
  • (Tarvittaessa opastus)
  • Luovutuspöytäkirjojen täyttö
  • Työmaan luovutus asiakkaalle

Takuuasiat

Annamme tehdyille töille kattavan 5 vuoden takuun.

Tarvikkeissa noudatamme valmistajien määrittelemiä takuuehtoja.

Jäspi Eco Lux-kattiloissa valmistajan takuu on kaksi vuotta ja komponenttien yksi vuosi.

Aritermin kattiloissa valmistajan takuu on yksi vuosi.

Kotitalousvähennys

Tekemämme työt ovat henkilöasiakkaille kotitalousvähennyskelpoisia.

Töitä toteuttavan yrityksen on oltava Verohallinnon ennakkoperintärekisterissä, jotta asiakas voi saada kotitalousvähennystä.
Pääsette tarkastamaan yrityksemme tiedot Yritys- ja yhteistötietojärjestelmän (YTJ) sivuilta: https://tietopalvelu.ytj.fi/yrityshaku.aspx?kielikoodi=1.

Yrityksemme tiedot löytyvät hakemalla jommalla kummalla seuraavista:

 • Yrityksen nimellä: LVI-Nero Oy
 • Y-tunnuksella: 2733306-7

Voitte vähentää verotuksessa kotona tai vapaa-ajan asunnollanne tehdyistä rakennustöistä verohallinnon vuosittain määrittämän prosenttiosuuden ja summan.

Verohallinto määrittää vuosittain kotitalousvähennyksen enimmäismäärän, lisätietoja kotitalousvähennyksen ajantasaisesta enimmäismäärästä ja lisätiedoista löytyy Verohallinnon sivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Yhteistaloudessa asuvan pariskunnan molemmat puolisot/avopuolisot voivat saada kotitalousvähennystä henkilökohtaisesti.

Vuonna 2022 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on öljylämmitysjärjestelmiin liittyville asennustöille 2 250 € / henkilö.
Kahden henkilön yhteistaloudessa kotitalousvähennyksen vuotuinen enimmäismäärä on  4 500 € (2 250 € * 2 hlö).

Materiaalit / tuotteet

Toteutamme työt laadukkailla materiaaleilla.
Edustamme vain Suomessa tyyppihyväksyttyjä ratkaisuja.

Edustamamme päämerkit / tuotteet

Laitteistot:
Ariterm. Yrityksen kotisivu – Tuotteet (öljykattilat)
Jäspi. Yrityksen kotisivu – Tuotteet (öljykattilat)

Tuotteet-osion esittelyt yrityksemme omilla sivuilla.