Viessmann Vitocal 200 A 6 kW ilma-vesilämpöpumppu Jäspi Ecowatti sähkökattilan rinnalle - Jyväskylä, Keski-Suomi

Kohteen yleiskuvaus

Omakotitaloon asennettiin olemassa olevan Jäspi Ecowatti hybridisähkökattilan, aurinkokeräinten sekä aurinkopaneelien rinnalle 6 kW tehoinen Viessmann logo Vitocal 200-A ilma-vesilämpöpumppu.

Ilma-vesilämpöpumpulla tuotetaan lämmitykseen tarvittavaa vettä niin kylmiin olosuhteisiin saakka, kuin se on taloudellisesti kannattavaa. Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö pysähtyy n. -20 °C ulkolämpötilassa, minkä jälkeen talon lämmitys toteutetaan hybridisähkökattilan sisäänrakennetun sähkövastuksen avulla.

Myös ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikössä on sisäänrakennettu 9 kW-tehoinen sähkövastus, minkä käyttö kuitenkin estettiin tässä kohteessa, sillä hybridisähkökattilan vastuksen teho yksin on riittävä rakennuksen energiantarpeeseen kovimmankin lämmitysenerginakulutuksen aikana.

Tässä kohteessa ilma-vesilämpöpumpulla saadaan esilämmitettyä myös lämmin käyttövesi, käyttöveden esilämpeneminen tapahtuu Ecowatin sisäisessä (alemmassa) vesisäiliössä ja putkituksissa. Jo pelkkä käyttöveden esilämmittäminen lämpöpumpun avulla madaltaa energiakustannuksia  lämpimän (yli +50 °C) käyttöveden valmistuksen osalta.

Lämpöpumppu itsessään kykenisi valmistamaan ulkoyksikön avulla lämmintä käyttövettä yli +50 °C lämpötilaan, mutta Jäspi Ecowatti-sähkökattilan tekniset rajoitteet estävät tämän.

Tämän tyyppisen lämmitysratkaisun avulla esim. nykyisestä hybridisähkökattilasta voidaan luopua aikanaan helposti, sillä kohteesta tarvitsee purkaa vain vanha hybridisähkökattila pois, korvata kattila sopivalla/sopivilla varaajaratkaisuilla sekä tehdä tekniseen tilaan tarvittavat putkistomuutokset. Muutostoimenpiteiden jälkeen myös lämmin käyttövesi voidaan tuottaa entistä tehokkaammin ja täysimäärisemmin ilma-vesilämpöpumpulla.

Kohteen tiedot

Toteutusajankohta:   Kesä 2020
Sijainti:   Jyväskylä, Keski-Suomi
Kerrokset:   1
Lämmitysmuoto:   Monoblock-tyyppinen ilma-vesilämpöpumppu, hybridisähkökattila, aurinkopaneelit, aurinkokeräimet

Toimenpide-erittely

Työhon sisältyneitä toimenpiteitä:

  • Ilma-vesilämpöpumpun asennus
  • Laitteiston käyttöönotto

Kuvia projektista

Klikkaa yksittäistä kuvaa mikäli haluat katsella sitä suurempana.